Diensten

Voor deskundige adviezen betreffende de indeling en inrichting van uw woning bent u aan het juiste adres bij Team 2 studio voor de bouwkunst. Naast het deskundige advies zijn wij betrokken/verantwoordelijk voor de selectie van de juiste aannemer voor uw project. Tevens bieden wij hulp bij de coördinatie van het ingewikkelde vergunningstraject.

Indelingsconcept
Bent u van plan te gaan (ver)bouwen? Voor zowel grote projecten als kleine aanpassingen kunt u terecht bij onze studio. Onze werknemers staan voor u klaar met deskundige adviezen voor uw woning, bedrijfspand of openbaar gebouw. Deze adviezen komen voort uit uw wensen betreffende uw woning, bedrijfspand of openbaar gebouw. Daarnaast bieden wij u zorgvuldige begeleiding voorafgaand en tijdens het ingewikkelde bouwproces.

Na een uitvoerig gesprek met u, worden al uw wensen en eisen vastgelegd en verwerken wij deze in plattegronden. Dit gesprek heeft tevens als doel uw wensen betreffende het door u beoogde verloop van het bouwproces aan de orde te stellen.

Ruimtelijke vormgeving
Wanneer de indeling is goedgekeurd, stellen wij voor u een totaal plan op. Dit plan bevat beelden van gevels en andere gedetailleerde impressies. Ook worden de benodigde materialen uitgewerkt. Hierdoor krijgt u een duidelijk beeld  van het toekomstige resultaat een kunt u wijzigingen aanbrengen wanneer u het liever anders ziet. Tevens maken wij in samenwerking met ons management bureau een bestek of werklijst voor de (onderhandse) aanbesteding en vergelijken wij de prijzen van een aantal aannemers zodat wij u een goede prijs-kwaliteitverhouding kunnen bieden.

Onderhandse aanbesteding met aannemers
Om tot een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding te komen en om duidelijkheid in de offerte van de aannemer te scheppen, kunnen wij voor u een werklijst of een bestek maken. Dit resulteert in vergelijkbare offertes, zodat we met dezelfde maten meten. Om uw betrokkenheid bij het bouwtraject te versterken, krijgt u de mogelijkheid om aan te geven met welke aannemer u graag wilt samenwerken.

Vergunningstraject
Eventuele wensen ten aanzien van nieuwbouw, uitbouw of aanbouw worden in nauwe samenwerking met ons management bureau compleet voor u uitgewerkt, dus ook statische berekeningen. Tevens begeleiden wij u  zorgvuldig bij het vergunningstraject bij de desbetreffende gemeente, provincie, monumentenzorg etc.

Esthetische bewaking
Om ervoor te zorgen dat het concept optimaal wordt verwezenlijkt waardoor er maximale resultaten worden geboekt, plannen wij wekelijkse bouwvergaderingen in. Hier kunnen we de zaken uitvoerig bespreken en bent u als opdrachtgever betrokken bij de voortgang van de bouw. Uit ervaring blijkt dat ook duidelijke en directe communicatie met zowel uitvoerder als opdrachtgever de kans op een voorspoedig bouwproces gemaximaliseerd
Tot slot bieden wij u een evaluatiegesprek aan met de aannemer, wat leidt tot het einde van het bouwproces. Natuurlijk bent u na het bouwproces van harte welkom met vragen en/of opmerkingen.