INDELINGS- CONCEPT

Bent u van plan te gaan (ver)bouwen? Voor zowel grote projecten als kleine aanpassingen kunt u terecht bij onze studio.

RUIMTELIJKE VORMGEVING

Wanneer de indeling is goedgekeurd, stellen wij voor u een plan op. Dit plan bevat beelden van gedetailleerde impressies.

VERGUNNINGS- TRAJECT

Wij begeleiden u  zorgvuldig bij het vergunningstraject bij de desbetreffende gemeente, provincie, monumentenzorg, etc.

ESTHETISCHE BEWAKING

Om ervoor te zorgen dat het concept optimaal wordt verwezenlijkt, plannen wij wekelijkse bouwvergaderingen in.

Over ons

Wij werken voor een breed spectrum van opdrachtgevers: gemeenten, uitvoerende overheidsdiensten, bedrijven en particulieren. Waar nodig opereren we in samenwerkingsverband met onder meer landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, interieurarchitecten- en ingenieursbureaus.

Team 2 studio voor de bouwkunst is onafhankelijk. Wij staan voor uitdagende en verantwoorde bouwkunst, verzameld volgens onder andere academisch verantwoorde methoden en verwerkt met behulp van moderne technieken.

In onze studio proberen wij bij iedere opdracht door te dringen tot de essentie van de vraag. Iedere opdracht, groot of klein, wordt gezien als een unieke vraag naar een specifiek ontwerp en behoeft dientengevolge dan ook een specifieke aanpak.

Team 2 Studio voor de bouwkunst – “Wij ontwerpen voor de toekomst”

Telefoon: 0527-242743
Fax: 0527-242764
De Kampen 22
8325 DE Vollenhove
Call Now Button